Tag Archives: अनुसंधान

(३४) आध्यात्मिक साधना

मुक्तीसाठी जरुरी नेमस्त जीवन । योग्य निद्रा, आहार, चलनवलन । ताब्यात राहील शरीर, मन । तरच होईल साधन॥ स्वाभाविक चंचल असे मन । कठीण त्याचे नियंत्रण । तरी असे शक्य प्रयत्नाने । त्याला ऐहिकातून बाजूस करणे ॥ मार्ग असाधारण का … Continue reading

Posted in अध्यात्म | Tagged , , , , , , | 1 Comment