(२०) माया

माया सर्वांसी भुलविते । द्वैताची भ्रांति निर्मिते । ती आंगिक परमेश्वराचीच । इच्छा सार्वभौम त्याचीच ॥
सृष्टीमागे गुणांची त्रिसूत्री । खेळ बाहुल्यांचा कळसूत्री । चालविते माया मोहमय । सुटका असे अशक्य ॥
एकच मार्ग सुटकेचा । ईश्वराप्रती शरणागतीचा । विसरावी ओळख शारीर । सोडाव्या इच्छा, अहंकार ॥
मी नाही वेगळा कोणी ।  सर्वव्यापी परमेश्वरावाचूनि । ही आत्मानुभूति व्हावी । मग कशी माया उरावी ॥

Advertisements

About kishorkulkarni

I am happily retired and enjoy writing and communicating with friends.
This entry was posted in अध्यात्म and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s