(१०) इच्छावासना

शरीराच्या कृति घडती । इच्छावासना त्यांसी प्रेरिती । प्रकार तीन नैसर्गिक । सात्विक, राजसिक, तामसिक ॥
सात्त्विक इच्छा पारमार्थिक । नसे संबंध ऐहिक । करणे तीर्थयात्रा, देवदर्शन । नामजप, ध्यान, पठण ॥
राजसिक इच्छा शारीरिक । सर्वस्वी स्वार्थी आहंकारिक । तामसिक अज्ञानमूलक । इतरांसी हानिकारक ॥
ना होय इच्छापूर्ति । तर येई क्रोधास भरती । कसे व्हावे पारमार्थिक मनन । असेल मनात इच्छाचिंतन ॥
पहावी तपासून इच्छा दरेक । जर असेल सात्विक । करावा त्वरित अंमल । अन्यथा ती विरून जाईल ॥
राजसिक इच्छा अयोग्य । कृति टाळावी जितकी शक्य । कदाचित इच्छा विरेल । कालांतराने विसर पडेल ॥
राजसिक इच्छा जरी प्रबळ । करावे प्रयत्न न इच्छिता फळ । इच्छा जर दाबाल । तर जोराने ती उफाळेल ॥
तामसिक इच्छापूर्ति मात्र । करू नये तिळमात्र । कारण ती अडथळा । आध्यात्मिक प्रगतीतला ॥
कमी होतील इच्छा क्रमाने । कर्मे घडतील ईश्वरेच्छेने । नसेल इच्छा ऐहिक ।  न होतील कर्मे बंधक ॥

Advertisements

About kishorkulkarni

I am happily retired and enjoy writing and communicating with friends.
This entry was posted in अध्यात्म and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s