(६) शास्त्रे व स्थिर/अस्थिर बुद्धि

शास्त्रे सांगती, हे करा, ते नको । हवा स्वर्ग, नरक नको । अमुक पाप, पुण्य तमुक । उडवी गोंधळ मानसिक ॥
वेदांमध्ये गुंफले त्रिगुण । नसे सृष्टीत कांही त्यांवीण । रज, तम ऐहिकी मग्न । सत्त्व एकचि ईश्वरी लीन ॥
मुमुक्षूने ठेवावे ध्यानी । त्यजावे रज, तम दोनी । धरावी सत्त्वाची कास । एक तोचि नेई मोक्षास ॥
ज्यासी नसती विषयवासना । करूनि ईश्वरी तल्लीन मना । निरपेक्ष कर्मे सारी । स्थितप्रज्ञ बुद्धि ईश्वरी ॥
जे कांही येई समोरी । ते आनंदे स्वीकारी । नसे पर्वा सुखदु:खांची । कशासी शहानिशा शास्त्रांची ।

Advertisements

About kishorkulkarni

I am happily retired and enjoy writing and communicating with friends.
This entry was posted in अध्यात्म and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s